Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘recensie’ Category

GEZICHTSVERLIES 

In het NUMMER 2 ( MAART – APRIL ) van de vernieuwde POËZIEKRANT schrijft PASCAL CORNET in de rubriek  OPMERKELIJKE DEBUTEN 

Gezichtsverlies

Het moet zijn dat verdriet hard is want ‘op maat geschreven’ wordt het zachter. En bovendien, dat op maat schrijven dicht de door het verdriet veroorzaakte wonde. Zo ongeveer lees ik de slotstrofe van deze opmerkelijke debuutbundel:

Het laatste gedicht van de tweede grote cyclus  (‘Uitfaden’) brengt een zeer effectvolle afwisseling van eigen gevoelens met citaten uit het dossier waarin Alices dood als ‘zonder gevolg te seponeren’ wordt geklasseerd. 

 

ik zie je liggen tussen sofa en salontafel
precies daar op die plek de benen
lichtjes gespreid de armen wijd
open in overgave voor het kruis

lijkstijfheid van de onderste ledematen
linkerarm en rug vertonen rotting-
vlekken, veneuze marbreringen.

ik onderga de verstikkende hitte 
de koorts van het niet kunnen
aanraken geen enkele dood laat zich
wiegen in pijn van misselijkheid

dierenvraat, gemis van weke delen
van de kin tot de glabula,
vlakke plek op het voorhoofdsbeen.

 

RECONSTRUCTIE is een bundel die beklijft, maar niet helemaal om de juiste redenen. Yerna Van den Driessche schetst een zeer rauw verdriet soms iets te nadrukkelijk. Zij is niet altijd subtiel genoeg om de sympathie te winnen van de lezer die na het lezen van de geciteerde flaptekst iets te verbouwereerd was om onbevooroordeeld genoeg te beginnen.

Read Full Post »

  

Reconstrueren wat niet te reconstrueren is

Yerna van den Driessche – Reconstructie 

48 pagina’s – Uitgeverij P, Leuven

Een ‘debutant op leeftijd’, heet dat dan: Yerna van den Driessche (1949) debuteert op haar zestigste als dichteres. Na een lang werkend leven in een scheikundig laboratorium – ze heeft ook een toneelopleiding, overigens – begon ze, naar eigen zeggen naar aanleiding van het lezen van het gedicht ‘De plek’ van Herman de Coninck, aan een opleiding creatief schrijven  die ze in 2008 voltooide. Vanaf het begin was het duidelijk dat de gedichten van Yerna ‘iets’ hadden. Altijd stond het beeld centraal in haar poëzie, maar nooit ging het alleen om het beeld. Er was ook altijd iets te vertellen. Het beeld stond, helder geformuleerd en zonder al te veel omhaal beschreven, in dienst van het verhaal van het gedicht. En dat verhaal ging altijd over een van de ‘grote’ thema’s: de dood, het lijden, de liefde, familie en relaties. Het was het soort poëzie, kortom, dat mensen raakt en het is dan ook niet verwonderlijk dat Van den Driessche vrijwel onmiddellijk hoog begon te scoren bij allerlei poëzie-wedstrijden. Dank zij haar geïnspireerde voordracht werd ze ook op het podium een graag geziene gast.

De poëzie van Van den Driessche is ook echt poëzie van iemand die al een heel leven achter zich heeft. De oudere dichter heeft iets te vertellen en doet dat op rustige, bedachtzame toon. De jongere heeft vaak vooral iets te bewijzen en doet dat vaak in ronkende taal. Dat is overigens geen waardeoordeel – beiden kunnen geweldige poëzie opleveren – maar Van den Driessche valt duidelijk in de eerste categorie. Heel haar leven heeft de dichteres in haar haar mond moeten houden of in ieder geval in de schaduw moeten staan en nu is er zo veel te vertellen. Ironisch genoeg is een van haar ingrijpendste ervaringen, degene waar deze bundel over gaat, van vrij recente datum. In 2007 overleed haar zus Alice en Reconstructie is een poging daarmee in het reine te komen.

Het is altijd vreemd en een beetje eng om voor het eerst een bundel te lezen van een dichter die je gevolgd hebt en waarvan je dus veel ‘losse’ gedichten kent. Op een website, in een tijdschrift of op het podium staan gedichten nou eenmaal in een totaal andere context dan als ze, verdeeld in cycli, voorzien van een overkoepelende titel, tussen twee kaften worden samengebracht. Als je een bundel leest ga je namelijk ook op zoek naar verbanden en structuur en komen gedichten in een heel ander licht te staan. Gelukkig heeft Van den Driessche dit heel erg goed begrepen en heeft ze van Reconstructie geen verzameling van haar best gelukte gedichten gemaakt (al zou dat voor een debutant begrijpelijk zijn) maar een hecht thematisch geheel.

Dat komt al tot uitdrukking in de titel, de opdracht (‘in memoriam mijn zus Alice’) en de omslagafbeelding. Die toont een meisje met vlechten in een ouderwets jurkje. Maar zonder gezicht. Het verhaal achter deze afbeelding is gruwelijk: toen de zus van de dichteres dood in haar huis gevonden werd was haar gezicht inmiddels opgegeten door haar hond. Een beeld zo afgrijselijk kan een mens niet zomaar als losse herinnering met zich meedragen, ronddrijvend in het onderbewuste waar hij ieder moment kan opduiken. Nee, zo’n beeld moet onschadelijk gemaakt worden, gevat worden in iets, in woorden, het moet een symbool worden. Er moet, als je een dichter bent, poëzie van gemaakt worden.

Het openingsgedicht, met de wat vreemd aandoende, titel ‘Het maken van een masker in functie van de reconstructie van een gezicht’ begint daar dan ook voortvarend mee. Eerst noemt het de benodigdheden op: ‘een cuttermes / een stuk vinyl / een vijl / een vorm voor het gezicht’. Het zijn opvallende woorden voor iemand die aan een in memoriam begint. Concrete, harde voorwerpen zijn het. Een cuttermes (ik kende het woord niet, het gereedschap dat bedoeld wordt was mij bekend als ‘hobbymes’ of ‘afbreekmes’. Het is ook, geheel terzijde, een vreemd woord omdat een mes per definitie bedoeld is om mee te snijden), een vijl, het zijn voorwerpen die in de associatie met een gezich een onheilspellende bijbetekenis hebben. Een gezicht is immers een zacht iets en de gereedschappen klinken hier in hun grofheid meer als wapens. Vinyl is een taai, weerbarstig materiaal en het staat hier voor mijn gevoel dan ook symbool voor de moeilijke taak die de dichter wacht. En voor die zware opdracht heeft de dichter stevig gereedschap nodig. Maar ook nog:

een kleine dosis zelfdestructie
een matige dosis sarcasme
een dosis optimisme
een grote dosis affectie

Daar heb ik dan weer veel minder mee. Het spelletje ‘klein – matig – … – groot’ werkt niet. Er is tot nu toe niets in dit gedicht dat hier betekenis aan zou kunnen geven en het lijkt er op dat dit een van de weinige plaatsen is waar Van den Driessche zich laat verleiden tot een taalspelletje om het taalspelletje. De laatste regel is ook nog eens overbodig. Zonder ‘een grote dosis affectie’ zou je natuurlijk nooit een bundel aan iemand opdragen.

Het tweede deel van het gedicht beschrijft de werkwijze, het maken van het masker en het (in gedachten) daar leggen waar het gezicht ontbrak. De dichter instrueert ons het masker te vijlen ‘tot je vingers en handpalmen gevoelloos worden’. En ze schrijft: ‘je zet een stap terug / bij gratie van afstand krijgt het masker / menselijke trekken’. Het is het soort paradox dat veel terugkomt in deze bundel. We willen dicht bij de geliefde blijven, de herinnering koesteren. Maar tegelijk is diezelfde geliefde dat afgrijselijke beeld. Het lijk. De dode, de ‘resten […] van haar / en huid waarop je gisteren kotste’ waar we het liefst zo ver mogelijk vandaan willen rennen. Over die tegenstelling gaat het in Reconstructie.

En hier had het openingsgedicht afgelopen moeten zijn, maar er staat nog ten overvloede:

verdriet op maat gesneden draagt gemakkelijker

Om de woordspeling kan ik wel glimlachen en de voorstelling van verdriet als een ding waar je stukken van af kan snijden tot het hanteerbaar is past helemaal in het gedicht maar het is jammer dat de dichter zich er, in haar streven toegankelijk te zijn, toe laat verleiden nog eens te melden dat het hier een bundel over de verwerking van verdriet betreft.

Reconstructie heeft een min of meer chronologische indeling. De eerste cyclus, ‘Vertekende beelden’ behandelt jeugdherinneringen die de dichter heeft aan haar zus. Of: denkt te hebben. Want het herinneren zelf wordt onmiddellijk geproblematiseerd. Dat gebeurt in de titel maar ook door het motto, ontleend aan Louis Paul Boons Verscheurd jeugdportret: ‘Het is een vreemd spelletje aan vroeger terug te denken… Het is bijna niet te geloven hoe weinig er is overgebleven, hoeveel hiaten er zijn, en stukken van flarden waar men geen raad mee weet…’. Dus als je net als ik van mening bent dat vertellingen van vroeger niet bepaald garant staan voor spannende poëzie kun je gerust zijn: voor het overgrote deel denkt Van den Driessche er net zo over. Er zijn wel de verstilde beelden die onstaan omdat een gedicht een herinnering, een korte flits, probeert vast te leggen en die soms het tempo uit de gedichten halen. De gedichten zijn ook niet erg diep gelaagd, maar ze worden altijd omgeven door twijfel of, zoals in ‘Oma in clair-obscur’, verluchtigd met een verwijzing en verrijkt met een beeld dat meer universeel is:

zij dunt jonge sla, tussen duim en wijsvinger
trekt het leven korter. ik mag gulzig
de prille aardbeien vóór het dessert

Het krachtigst zijn deze herinneringen als ze door de gebruikte bewoordingen direct aan het heden en aan de rest van de bundel refereren:

Soep 

altijd werd ze te heet opgediend
altijd morsten wij geluiden
met bolle wangen dreven wij de vetoogjes
over de rand, gluurden wij naar moeder

we hadden een pact, jij de balletjes
ik de letters, zo puzzelde ik
verminkte zinnen op de rand van het bord

en dat het stormde in mij
en dat ik haar wou zijn, Alice
in Wonderland, hebben ze nooit begrepen

voor een pratend wit konijn hadden ze geen oren

Opvallend is ook het veelvuldig gebruik van paradoxen en oxymorons in deze cyclus: ‘bedrieglijke lichtheid’, ‘dat wij ons laafden aan een opgelegde zomer’, ‘novembermist en grijze vrolijkheid’, ‘betrapt verdriet’, ‘loden dekens’ of, over de zussen die voor het eerst een zware ruzie tussen hun ouders meemaken: ‘we zijn weer wat kleiner’. Wat de functie van deze tegenstellingen is weet ik niet precies. Ik weet ook niet of de dichter ze er bewust in heeft gestopt maar ze lijken te staan voor het bitterzoete, het mengsel van nostalgie en verwijt, dat jeugdherinneringen, en vooral die aan de ouders, nou eenmaal altijd hebben.

De tweede cyclus uit de bundel heet ‘Uitfaden’ en handelt ook over het gezamenlijk verleden van de dichter en haar zus, maar nu veel explicieter gezien vanuit het nu en dus vanuit het gemis van de dode. Dit keer lopen de herinneringen ook door tot aan de dood van Alice en in het jaar daarna. Deze gedichten vormen een echt verhaal en zijn dus heel concreet en beschrijvend. De hond, die ook de dood vindt (al wordt het niet duidelijk of hij is afgemaakt of een natuurlijke dood stierf), de buren en de  forensisch onderzoekers met hun witte jassen komen langs. Het verschil met ‘Vertekende beelden’, waar het vooral ging om het ophalen en in stand houden van herinneringen, is dat je de indruk krijgt dat de dichter deze herinneringen, die zo overweldigend en onuitwisbaar zijn, juist wil afzwakken maar dat niet kan.

Dit is ook het beste deel van de bundel, het soort poëzie waar Van den Driessche werkelijk schittert. Haar observaties zijn altijd scherp en ze verstaat de kunst ze op zo’n luchtige, licht-ironische toon te verwoorden dat ze hard aankomen. In ‘Dertien’ vertelt ze hoe ‘de mannen in witte jassen’ het huis van haar zus doorzoeken:

twaalf bruine peuken in en rond de asbak
verdwijnen in een plastic zak, nog goed
dat ik er één heb weggenomen

Van den Driessche is, zo bleek al uit het openingsgedicht, op haar best met concrete, tastbare dingen. Die manipuleert ze in haar gedichten met groot vakmanschap. Met abstractere begrippen en expliciet benoemde gevoelens is ze minder vaardig. Vaak duikt er dan ineens een formulering op als ‘het schreeuwt in mij’ of ‘de boom huilt’. Nee, doe me dan maar ‘een kwetterende beukenhaag’, ‘een neurotische tram’, het cuttermes en de vijl of het ultieme voorwerp uit Reconstructie: het verslag van de lijkschouwer. In het één na laatste gedicht van de bundel hebben de concrete dingen, de naakte feiten, het definitief gewonnen van de gevoelens, zo lijkt het. De dichter leest het, een jaar na dato, (nog één keer: ) voor het eerst (correctie door de dichter) en citeert er ruim uit in een lang gedicht. Een hele dichtbundel lang hebben we deze verwondingen voor ons gezien, weerspiegeld in herinneringen en gedachten van de dichter, en nu horen we ze beschreven in koude, klinische termen. Eindelijk is er dan die ‘afstand’ uit het openingsgedicht, die de dingen weer een menselijk aanzien moet geven. Of, zoals het in het gedicht staat:

voor het eerst is er een barst
in de krop van het geluid,
worden vuisten weer handen
voor het eerst is er een vóór en ná

Ik ben van mening dat Van den Driessches poëzie interessanter zou zijn als ze de zaken iets minder expliciet zou maken, iets meer zou ‘verdichten’, en iets meer aan de lezer over zou laten. Daar staat tegenover dat het toegankelijk zijn een bewuste keuze is. Een keuze, ook, die haar tot nu toe veel succes heeft opgeleverd.

En er komt nog bij dat ik zelden zo’n goed gecomponeerde bundel heb gezien, zeker niet van een debutant, waarin zo’n zwaar onderwerp zo vakkundig en leesbaar wordt ontleed en beschreven.

Bouke Vlierhuis

Read Full Post »

Reconstructie
Yerna Van Den Driessche

 

De aanleiding voor de debuutbundel Reconstructie tart alle verbeelding: Alice, de zus van de dichter, wordt in augustus 2007 dood aangetroffen in haar woning. Zonder gezicht. Naast haar zat de hond. Dit is niet het begin van de nieuwe Aspe of Deflo, dit is het voorwoord van een bundel die een kroniek van een aangekondigde dood in zich meedraagt. Yerna Van den Driessche publiceerde eerder al werk in o.a. Het Liegend Konijn en de Poëziekrant. Met deze bundel zet ze een ijzersterk debuut neer.

Het maken van een masker
In functie van de reconstructie van een gezicht


I benodigdheden
een cuttermes
een stuk vinyl
een vijl
een vorm voor het gezicht

een kleine dosis zelfdestructie
een matige dosis sarcasme
een dosis optimisme
een grote dosis affectie

II werkwijze

je neemt een cuttermes
je legt de vorm van het gezicht
op een zuiver stuk vinyl
je snijdt een masker zonder gaten

heb ook voor het kleine detail
de tere ronding van de kaaklijn
het voorhoofd hoog en strak
de zachte kin half vrouw half meisje

je vijlt je draait het masker
met tussenpozen regelmatig
tot de rand spiegelglad

tot je vingers en handpalmen gevoelloos worden

pas dan leg je het masker op de plek
waar nog resten kleven van haar
en huid waarop je gisteren kotste

je zet een trap terug
bij gratie van afstand krijgt het masker
menselijke trekken

verdriet op maat gesneden draagt gemakkelijker

De laatste zin van het openingsgedicht vat de ganse bundel samen: slechts door het grote leed te benoemen en het zich met mondjesmaat eigen te maken, kan het ooit verteerd/verwerkt worden. Bij de benodigdheden krijgt de lezer de oppositie tussen materiaal en abstractie voorgeschoteld, bijna achteloos lees je erover. Ze snijdt het gezicht uit vinyl, hard, het had even goed zijde of satijn kunnen zijn. Neen, het nieuwe gelaat van haar zus moet bestand zijn tegen het leven, gehard door het verleden, onverwoestbaar in de toekomst.  Het nieuwe levensmasker krijgt echter geen eerlijke kansen: vitale levensopeningen blijven achterwege. De mond zal zwijgen en nooit voedsel tot zich nemen, de oren nooit het gekwetter van de vogels of het geroddel der afgunst opvangen, de ogen nooit het grijze van de achterbuurt of de lach van een kind registreren. Met liefde wordt het masker tot een gelaat gevijld dat de realiteit van de dood moet doen vergeten.  Handen worden dof van het verdriet dat je wezenloos aanstaart. Yerna neemt je mee, laat je over de schouder meekijken naar haar reconstructie. Steeds weer duik je op in het scheppingsproces en je wordt willens nillens deelachtig aan haar verdriet: verdriet op maat gesneden en met anderen gedeeld draagt gemakkelijker.

In tegenstelling tot het openingsgedicht worden de andere gedichten in de bundel ondergebracht onder vier lemmata: Vertekende beelden, Scharnier, Uitfaden en Afwerking.

In het tweede deel van de bundel keert de dichteres terug naar de uithoeken van haar geheugen en zoemt in op haar verleden. Dat het geen aangename herinnering is, bewijst het taalgebruik dat uit de versregels toewaait:

In onze straat waren de huizen / in zichzelf gekeerd, de rolluiken / gifgroen, voor tweederde naar beneden
(uit: Onze straat)

 
Zelfs als er feest is, klinkt het weemoedig:

 

 

alleen op vrijdag rook het huis / naar Oostende, novembermist / en grijze vrolijkheid
(uit: Zeekruis)


of
achter muren van nepbeton / hielden scheuren onze slaap / en sprookjes wakker
(uit: Nepbeton)


en ten slotte

je rug, moeder, altijd gebogen / over gaten van sleet en kattenkwaad / maar nooit over sprookjes // die moesten we zelf verzinnen
(uit: Rug)

 
Wat opvalt bij al deze verzen is dat de hoop nooit helemaal wordt opgegeven en dat steeds weer dat sprankeltje hoop de mogelijkheid ziet om de kop op te steken in het geheel: de rolluiken zijn niet helemaal gesloten, de vrolijkheid is weliswaar grijs, maar aanwezig. De troosteloosheid van het nepbeton verhindert niet dat er sprookjes schuilgaan: sprookjes die de zussen zelf verzonnen omdat moeder het niet deed. Ondanks de pieken van hoop en kindergeluk glijden de gedichten steeds verder af naar een confrontatie die steeds duidelijker aan de oppervlakte komt drijven.

 

Soep

 
altijd werd ze te heet opgediend
altijd morsten wij geluiden
met bolle wangen dreven wij de vetoogjes
over de rand, gluurden wij naar moeder

we hadden een pact, jij de balletjes
ik de letters, zo puzzelde ik
verminkte zinnen op de rand van het bord

en dat het stormde in mij
en dat ik haar wou zijn, Alice
in Wonderland, hebben ze nooit begrepen

voor een pratend konijn hadden ze geen oren

Bij het nalezen van het gedicht bleek dat ik Alice in Wondeland getypt had en stond verbaasd van deze lapsus die zo correct de leefwereld van de twee zussen samenvat. Het gedicht opent met het wellicht iets te voor de hand liggende woordspel van de hete soep, maar dan dat heerlijke morsen van geluiden, de synesthesie van de ondeugende zussen die golfjes over de soeprand bliezen en tegelijk in het oog hielden of moeder er iets van zei. De kinderlijke deelpassie: jij de balletjes, ik de letters. Dan kantelt het visuele tafereel de harde realiteit van de derde strofe binnen. In het gezin was er geen plaats voor dagdromen, fantasie is not done. Wie is Alice? Is ze zichzelf én het witte konijn? Of is ze alleen Alice? Of alleen het witte konijn? Yerna sleurt je mee naar de 19de eeuw, naar Lewis Carroll, zonder ooit de ouderlijke woonst te verlaten.

Het deel Uitfaden opent met een citaat van Simonne de Beauvoir. Waarom zou je willen leven als leven alleen maar was: niet sterven? Uitfaden, langzaam uit beeld verdwijnen, oplossen in een waas van zichzelf. Doorheen de gedichten groeit een steeds bredere afstand tussen de zussen.

(…)
maar het litteken nadien
de rode striem die ze liet zien
hoe fier ze daarop was
tot op de dag dat ze viel
in een poging om te vliegen
zoals de duiven boven haar hoofd,
de breuk die niet genas

dat litteken en alle andere
hebben we nooit mogen zien
(uit: Houvast)

 

De brandwonde van de kachel, het echte litteken van Alice, verborg ze voor niemand. De innerlijke wonden waren alleen voor zichzelf zichtbaar.
De cyclus evolueert verder in Rugzak gemis waarin Yerna dicht:

 

(…) ik maak mij klaar voor een eerste zondag/  zonder zus. In mijn rugzak stop ik / een speels wijsje uit haar blokfluit / en teddy met het loense oog / (…) alleen ik en teddy met het loense oog / horen zusjes schalkse lach

Het gedicht met de titel Bezettoon doet het ergste vermoeden. Langzaam glijden we af naar de aangekondigde dood. Achter elk woord gaat de lezer op zoek naar signalen, tekens die haar/zijn vermoeden bevestigen.

Bezettoon
          (06-08-2007)
Op een dag trok je de stekker uit, liet je
alle lichten aan voor een laatste stilte

          (ik weet niet meer wat ik die dag heb gedaan
          mogelijks winterprei en nieuwe aardbeien geplant
          Oost-Indische kers ontdaan van wildgroei
          molshopen aangestampt, kruiden gewied)

misschien wou je ons, het leven straffen
om het te weinig waren we blind van het teveel

          (zeker is dat ik de krant heb gelezen
          onder de catalpa langdradig geluncht:
          muntthee en volkorenbrood dik belegd
          met magere kaas en citroenmelisse)

(…)

Terwijl  Yerna’s zus uitfade, zoomt de dichteres steeds nauwkeuriger in op de dagelijkse beslommeringen die ze die bewuste dag onderging. Hoe krachtig kunnen openingszinnen zijn? Hoe subtiel wordt het taalspel van de stekker uittrekken met alle lichten aan? Hoe accentueren lichten een laatste stilte? Hoe probeert een achterblijver de uren, minuten en seconden van een onheil te plaatsen in eigen herinneringen? Hoe gaat men om met het afscheid van een geliefde?
De volgende gedichten behoren zonder uitzondering tot de sterkste van de bundel. Steeds dieper graaft Yerna in het verdriet dat haar omringt. De hond die tot op het laatste de wacht hield bij haar overleden zus en uit hongerrazernij aan het lichaam begint te bijten: (…) dierenvraat, gemis van weke delen / van de kin tot de glabula, vlakke plek op het voorhoofdsbeen. / (…). Diezelfde hond die de dichteres begraaft onder de pijnboom met het scherp van de snee, met blaffende metaforen dring ik dieper dan wortels.
Ik moet me inhouden om niet uit elk gedicht te citeren, want dan is er geen reden meer om deze bundel te kopen.

 

Ooit vertelde ik tijdens een interview met een journalist van De Standaard naar aanleiding van Gedichtendag 2003 dat heel veel gedichten ontstaan uit een gemis, het herbeleven en verwerken van een (on)verwerkt verdriet. Dergelijke gedichten geraken echter zelden uit het keurslijf van de eigen omgeving. Slechts weinigen is het gegeven om een verdriet uit te werken tot een gedicht dat dit persoonlijke overstijgt. Bart Stouten omschreef het als volgt in zijn openingswoord tijdens de bundelvoorstelling: ‘De kracht van Yerna’s poëzie is vergelijkbaar met die in de poëzie van Miriam Van hee. Ze gebruikt haar beelden heel consequente, als volgt het ene beeld uit het andere om ons te voeren naar een punt waar het gedicht haar zwaartekracht vindt, het cruciale punt van waaruit betekenis verleend wordt. Er ontstaat telkens een soort sneeuwlawine-effect.’

Yerna Van den Driessche is er met haar debuut glansrijk ingeslaagd om een leven en dood onder woorden te brengen. Dat dit niet leidde tot drammerige verzen of hysterische herinneringsdrang, maar meer dan eens een glimlach op de lippen toverde, bewijst voor mij de absolute kracht van dit debuut. Bij herhaalde lectuur zal je telkens weer verrast worden door de vele vertellagen die de bundel in zich draagt. Slechts 29 gedichten, maar wel poëzie die borg staat voor vele uren leesplezier.

Recensent: Yves Joris

 

Reconstructie – Yerna Van Den Driessche

Uitgeverij P, Leuven, 2009

ISBN 978 90 79433 34 6 – € 15,00

http://www.pzr.be

Read Full Post »

Een nieuw gezicht

Hoe dwingend autobiografisch kan een dichtbundel zijn? De flaptekst van de debuutbundel van Yerna Van Den Driessche zegt zonder omhaal waar het over gaat: ‘De aanleiding voor de debuutbundel Reconstructie tart alle verbeelding: Alice, de zus van de dichter, wordt in augustus 2007 dood aangetroffen in haar woning. Zonder gezicht. Naast haar zat de hond.’ Met een dergelijke thematiek kan je als dichter twee kanten uit: ofwel verlies je ook nog eens je eigen gezicht, of je kunt, zoals Yerna Van Den Driessche het doet, met treffende woorden en pakkende beelden een waardigheid en ontroering aanslaan die puur, oprecht en sereen is.

De bundel opent met een reeks jeugdherinneringen aan het eigen gezin in de cyclus ‘Vertekende beelden’. Wat opvalt, is de mooie beeldspraak, bijvoorbeeld voor het blazen in te hete soep – ‘ met bolle wangen dreven wij de vetoogjes / over de rand ‘ – maar tevens al een vooruitblik naar de gruwel: Yerna en Alice die roodkapje en de wolf verzonnen (‘ om beurten aten wij elkaar ‘), vader die zijn mes in de jonge borst van een duif zette, een mus die overreden wordt (‘ wie merkt dat / toch zullende straatstenen anders klinken ‘) en de dronken vader (‘ gebruikt vaat als verweer tegen haar / scherpe verwijten ‘). Dan volgt de verwijdering tussen de zussen, voortreffelijk verwoord in de cyclus ‘Uitfaden’: ‘ soms zag ik je adem schuren langs het vensterraam / gebaarden de gordijnen dat ik niet welkom was ‘. Dit culmineert in een stomme telefoon, een doof aankloppen, een schuldgevoel. Ronduit prachtig zijn de gedichten over de mannen in witte jassen en de gapende buren (‘ nog nooit zoveel stenen zo zacht / horen zoemen, zoveel dakgoten / zien lekken van glazige nieuwsgierigheid ‘). Uiteindelijk blijft niets de lezer bespaard in een slot waarvan de titel het nummer van een gerechtsdossier is, gevolgd door een afsluitend rouwgedicht.

Philip Hoorne

YERNA VAN DEN DRIESSCHE, RECONSTRUCTIE , UITGEVERIJ P, LEUVEN, 48 BLZ., 15,00 EURO,ISBN 978 90 79433 36 6

Uit de Knack van 25 november 2009, p.75

Read Full Post »